Kompetensutveckling för personal inom restaurang/storkök

En Yrkeshögskoleutbildning på 150 yrkeshögskolepoängpå halvfart och distans

AllmäntWebbild arbetsledare storkok

Denna utbildning vänder sig till erfaren personal inom restaurang/storkök och har målsättningen att deltagaren efter slutförd utbildning ska kunna fungera som arbetsledare i storkök, företrädesvis ioffentlig sektor (skola, vård, omsorg), men även inom privat sektor. Att utbildningen bedrivs på halvfart innebär att deltagaren har möjlighet behålla sin tjänst i stor utsträckning under utbildningen och täcka ev. inkomstbortfall med studiemedel.

Utbildningsmål

Efter genomgången utbildning skall du kunna:

 • fungera som avdelningschef, arbetsledare, produktionsansvarig, köksmästare eller motsvarande i storkök.
 • utöva ett aktivt, konstruktivt ledarskap i storkök.
 • göra och följa upp budget för verksamheten.
 • planera menyer med hänsyn till ekonomiska ramar, näringsvärde och tillagningstekniker.
 • tillämpa de lagstadgade villkoren för livsmedelshantering och ha egen färdighet upprätta egenkontrollprogram för vald enhet.
 • på ett kostnadseffektivt sätt planera och organisera inköp och varuflöde.
 • på ett korrekt sätt bemanna organisationen och göra arbetsschema.
 • ha ett holistiskt perspektiv på måltidsupplevelsen, där mat, miljö och bemötande samspelar.

Utbildningens uppläggning

Utbildningen omfattar 10 delkurser, inklusive en LIA-period under de tre utbildningsperioderna (1,5 år). Utbildningen bedrivs på halvfart och distans. Sammanlagt åtta återsamlingar med direktundervisning

Period 1 
Summa period 1 50p
Ekonomi  25p
Inköp, logistik, datakommunikation 10p
Metodmatlagning inkl bakning, specialkoster 10p
Livsmedelshygien, arbetsmiljö 5p
Period 2 
Summa period 2 50p
Egenkontrollprogram  5p
Organisation & ledarskap 25p
Menyplanering 10p
Kommunikation och gästbemötande 10p
Period 3
Summa period 3 50p
Lagar och avtal, arbetsrätt  10p
Examensarbete 2p
Lärande i arbete (LIA) 38p

LIA = Lärande i arbetet

En LIA-period om 19 veckor ingår i utbildningen under period 3. Du deltar då i den dagliga verksamheten på enhet/företag du själv väljer. Tillsammans med företaget/enheten planeras innehållet så att du får en varierad och representativ inblick i verksamheten och förståelse för arbetsledarens roll och ansvar.

Du genomför också en överenskommen projektuppgift under LIA-n och den avrapporteras i examensarbetet. Utbildningen ger dig Utbildningsbevis från Yrkeshögskoleutbildning när du slutfört samtliga delkurser med godkänt resultat.

Ledningsgrupp

I ledningsgruppen (eller styrelsen) för utbildningen ingår representanter för anordnare, arbetsliv, universitet, vuxenutbildning och studerande. Ledningsgruppens övergripande ansvar är att säkerställa att utbildningen håller en hög kvalitet och genomförs i enlighet med utbildningsplan och myndighetskrav.

 • Per-Olof Thång, Centrum för Yrkeskunnande, Göteborgs universitet
 • Lena Hammarberg, Kiruna kommun
 • Annchatrin Haglund, Gällivare kommun
 • Ulla Dellkrans, Umeå kommun
 • Anna-Sofia Kulluvaara, Pajala kommun
 • Anders Broström, Norrbottens läns landsting
 • Gunnar Holmkvist, Vuxenutbildningen, Luleå
 • Emma Ottosson, Nationellt Centrum för måltiden, Vara
 • Alf Carlsson, Gastronomihögskolan, Göteborg
 • Jan Björk, Besöksnäringens Utbildningscenter, Göteborg

I ledningsgruppen ingår även studeranderepresentanter.

Distansutbildning - hur går det till?

Inte så konstigt som det kanske låter, vi samlas regelbundet var femte vecka för direktundervisning med läraren i klassrummet, får uppgifter som ska läsas in, genomföras, förberedas och skickas in via nätet eller redovisas vid nästa återsamling. Vi startar med en ordentlig utbildning och träning i hur tekniken fungerar vid distansutbildning.
Vi har inte mindre än nio återsamlingar i Luleå för undervisning, återkoppling och redovisning. Dessutom har varje undervisande lärare tid avsatt för att du ska kunna stå i kontakt med honom eller henne per telefon eller mejl om du har frågor eller stöter på svårigheter i dina studier.
Rent tekniskt erbjuder skolan en lättanvänd webbaserad lärplattform för att lärare och deltagare ska kunna kommunicera interaktivt.

Utbildningens uppläggning

Utbildningen bedrivs på halvfart och distans. Sammanlagt nio återsamlingar i Luleå med lektioner, föreläsningar, och vid behov stöd och hjälp så att alla kan genomföra utbildningen. Mellan dessa återsamlingstillfällen finns du på hemmaplan, jobbar halvtid och ägnar dig åt de uppgifter du fått att lösa i den pågående delkursen och som ska redovisas vid nästa återsamling.

Tid

Start och avslutningsdatum framgår av anmälningsblanketten. Period 1 startar i september år 1 och period 3 slutar i december år 2. Studierna bedrivs på halvfart med undervisning på distans med 9 återsamlingstillfällen i Luleå. Handledning enligt schema.

Plats

Kulturens Hus, Luleå. Ljusa, moderna och oemotståndliga

Studieekonomi

Utbildningen är avgiftsfri. Yrkeshögskoleutbildning berättigar till studiemedel. Sök i god tid hos CSN; Centrala Studiestödsnämnden på www.csn.se. Man kan bara söka digitalt.
Du måste ha bärbar dator. Kostnaderna för kurslitteratur uppgår för hela studietiden till ca 1500 kronor. Kostnader för logi och måltider vid återsamlingarna i Luleå tillkommer

Inträdeskrav

HR-programmet, inriktning restaurang, eller motsvarande kunskaper förvärvade i annan utbildning eller i yrkeslivet. Minst ytterligare två års yrkeserfarenhet (heltid) från restaurang/storkök.

Information

Gastronomihögskolan är ett privat utbildningsföretag som bedriver yrkeshögskoleutbildningar och genomför konsultuppdrag och utbildningar på olika orter i landet.

KY-och YH-utbildningar:

 • Gastronomi - produktion och ledning, Stockholm, 1998-2011
 • Att leda en turistanläggning, Varberg 2005-2008
 • YH-utbildning: Arbetsledare i storkök, Vara 2011-2013.
 • YH-utbildning: Arbetsledare i storkök, Luleå 2014-2015.
 • YH-utbildning: Arbetsledare i storkök, Luleå 2015-2016 
 • YH-utbildning: Arbetsledare i störkök, Lund 2015-2017 

I utbildningen Arbetsledare i Storkök samverkar vi med Nationellt centrum för måltiden i Vara

.Logo maltidenyh logo

 

Go to top