För mig har utbildningen inneburit att min långa praktiska erfarenhet har kompletterats med ett gediget teoretiskt perspektiv. Främst har jag nog uppskattat organisations- och ledarskapskursen, såväl de teoretiska aspekterna som möjligheterna att tillsammans med andra reflektera kring och analysera frågor av detta slag. Igenkännande och att äntligen få ord på mycket av vad man upplevt i arbetslivet gav både insikt och flera goda skratt!

Go to top