För mig har utbildningen inneburit att min långa praktiska erfarenhet har kompletterats med ett gediget teoretiskt perspektiv. Främst har jag nog uppskattat organisations- och ledarskapskursen, såväl de teoretiska aspekterna som möjligheterna att tillsammans med andra reflektera kring och analysera frågor av detta slag. Igenkännande och att äntligen få ord på mycket av vad man upplevt i arbetslivet gav både insikt och flera goda skratt!

Den största förtjänsten med utbildningen är valfriheten. Kan man visa en bra idé, ett bra uppslag, så är inget omöjligt. Var alltid rädd om den styrkan!

This education is one of (if not) the best in the country. The perfect blend of subjects along with the rich-in-knowledge and experience of the teachers make this education matchless.
These 2 years at Gastronomihögskolan have helped equip me for the challenges and tasks I face everyday at my present job. I gladly recommend this education to anyone who has a desire to succeed in the restaurant business.

Many thanks to all of my teachers and Principal for the same.

Go to top